Liñas de investigación

 • - Aprendizaxe automática explicable
 • - Creación de mapas e localización en interiores a partir de datos multisensoriais
 • - Interfaces avanzadas
 • - Procesamento da linguaxe natural
 • - Representación do coñecemento e razoamento aproximado.
 • - Sistemas Data-To-Text
 • - Técnicas de adaptación e aprendizaxe continua
 • - Tecnoloxías da linguaxe natural sobre Big Data
 • - Xeración automática de explicacións de modelos de IA en linguaxe natural
 • Aprendizaxe automática: modelos de clasificación, regresión, ranking e optimización.
 • E-Saúde: Procesado intelixente de sinal, abstracción e minaría temporal de datos fisiolóxicos, mellora da adherencia terapéutica
 • Intelixencia Artificial Explicable
 • Intelixencia Computacional: Modelos e software para representación do coñecemento e razoamento aproximado, computación neuronal, computación evolutiva, modelos híbridos
 • Interacción intelixente e natural persoa-máquina
 • Minaría de procesos, minaría de datos e minaría de textos
 • Modelos descritivos e preditivos interpretables.
 • Recuperación de Información: Minaría de datos na Web, Predición temperá de Riscos en Internet
 • Robótica persoal
 • Tecnoloxías da linguaxe natural
 • Visión por Computador: detección e tracking mediante aprendizaxe profunda