Liñas de investigación

  • Catálise para os novos tempos da ciencia: Descubrimento de transformacións químicas prácticas e sostibles baseadas en catálise metálica a plicacións na síntese de productos de interese biomédico.
  • Desenvolvemento de catalizadores artificiais de tipo metálico que funcionen en medios celulares e biolóxicos.
  • Química supramolecular de péptidos, proteínas e ácidos nucleicos. Desenvolvemento de sondas químicas para a interacción selectiva con biopolímeros biolóxicos, e aplicación en biomedicina (diagnose e terapia).