Oferta científica

  • Asesoría, coordinación e comisariado de productos editoriais, multimedia e expositivos de carácter cultural
  • Catalogación do patrimonio arquitectónico e urbanístico de Galicia.
  • Elaboración de productos e roteiros de turismo cultural
  • Informes e documentación histórica para a redacción dos plans especiais referidos as cidades históricas de Galicia.
  • Informes e documentación histórica para a restauración de monumentos arquitectónicos de Galicia.
  • Xestión do patrimonio arquitectónico e urbano