Proxectos vixentes Proxectos nos que participa algún/ha investigador/a

  1. CONSOLIDACIÓN 2022 GPC GI-2117 - Grupo de Investigación en Odontoloxía Médico-Cirúrxica - OMEQUI

    JUAN BLANCO CARRION, JACOBO LIMERES POSSE

Proxectos finalizados Proxectos finalizados nos que participou algún/ha investigador/a