28 financiamentos

datos dispoñibles desde 2012

2014

 1. Consolidación e estruturación. REDES GI-1455 PEG: REDE DE PSICOLOXÍA EXPERIMENTAL GALEGA

 2. Consolidación e estruturación. REDES GI-1862 RATGA: Rede de Animais Transxénicos de Galicia

 3. Consolidación e estruturación. REDES GI-1927 REAL_CODE: Rede Europa América Latina de Comunicación e Desenvolvemento

 4. Consolidación e estruturación. REDES GI-1871 NOVOS ENFOQUES DA ANÁLISE TERRITORIAL: IMPLICACIÓNS SOCIAIS, ECONÓMICAS E FORMATIVAS.

 5. Consolidación e estruturación. REDES GI-1447 RINEF-CISOC: Rede de Investigación en Educación e Formación para a Cidadanía e a Sociedade do Coñecemento

 6. Consolidación e estruturación. REDES GI-1685 REGID: Rede Galega de Investigación e Desenvolvemento de Medicamentos.

 7. Consolidación e estruturación. REDES GI-1907 Patrimonio Cultural. Servizos Históricos e Técnicos

 8. Consolidación e estruturación. REDES GI-2104 RED IGSEA: RED DE INVESTIGACIÓN PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LA EMPRESAAGROALIMENTARIA

 9. Consolidación e estruturación. REDES GI-1876 Ordenación Xuridíca da Empresa e Actividade Administrativa.

 10. Consolidación e estruturación. REDES GI-1657 Do Rural que foi ao Rural que vén:reVoltando á Terra. Pasado e futuro dunha Agricultura Sustentable

 11. Consolidación e estruturación. REDES GI-1563 Rede TMATI: Rede Tecnolóxica de Matemática Industrial

 12. Consolidación e estructuración. REDES GI-1584 MetalBIO

 13. Consolidación e estructuración. REDES GI-1790 Rede de Inmigración, Educación e Sociedade (RIES)

  RIES

 14. Consolidación e estruturación. REDES GI-1613 REGATA: Rede Galega de Tratamento de Augas.

 15. Consolidación e estruturación. REDES GI-1233 REDICENT: Red de investigación en células madre y terapia celular.

 16. Consolidación e estruturación. REDES GI-1638 Rede de Tecnoloxías LiDAR e de Información Xeoespacial.

 17. Consolidación e estruturación. REDES GI-1251 INMUNOGENOM: Inmunogenómica de enfermedades de peces y moluscos.

 18. Consolidación e estruturación. REDES GI-1344 G3VIP: Grupo Gallego de Genética, Vacunas, Infecciones y Pediatría.