52 financiamentos

datos dispoñibles desde 2021

2021

 1. Consolidación 2021 Modalidade C. Proxectos de excelencia - Desarrollo de nanovectores biomiméticos para la activación de la respuesta inmune

 2. Consolidación 2021 Modalidade C. Proxectos de excelencia - Exploración do coñecemento semántico en modelos vectoriais: homonimia, sinonimia, polisemia e idiomaticidade

 3. Consolidación 2021 GRC GI-1853 - Desenvolvemento e rexeneración do sistema nervioso de peixes - NEURODEVO

 4. Consolidación 2021 GRC GI-1534 - Grupo de Estudos para a Prehistoria do Noroeste-Arqueoloxía, Antigüidadee Territorio - GEPN-AAT

 5. Consolidación 2021 GRC GI-1147 - De Conflictu Legum - DCL

 6. Consolidación 2021 GRC GI-2155 - Inhibidores Enzimáticos e Ferramentas Químicas en Bioloxía - INCTB

 7. Consolidación 2021 GRC GI-1470 - Magnetismo e Nanotecnoloxía - NANOMAG

 8. Consolidación 2021 GRC GI-1350 - Románicas (Filoloxía, Literatura medieval) - Filrom

  Filoloxía, Literatura medieval

 9. Consolidación 2021 GRC GI-1914 - Modelos de optimización, decisión, estatística e aplicacións - MODESTYA

 10. Consolidación 2021 GRC GI-1447 - Pedagoxía Social e Educación Ambiental - SEPA-interea

 11. Consolidación 2021 GRC GI-1896 - Grupo de Física Non Lineal - GFNL

 12. Consolidación 2021 GRC GI-1682 - Toxinas mariñas: mecanismos de transducción, usos terapéuticos e métodos de detección - FARMATOX

 13. Consolidación 2021 GRC GI-1743 - Filoloxía e Lingüística Galega - FILGA

 14. Consolidación 2021 GRC GI-1233 - Grupo de Investigaciones Biomédicas - GIB

 15. Consolidación 2021 GRC GI-1807 - Neurociencia Cognitiva Aplicada e Psicoxerontoloxía - Neucoga-Aging

 16. Consolidación 2021 GRC GI-2133 - Grupo de Imaxe Molecular e Física Médica - MIMP

 17. Consolidación 2021 GRC GI-2033 - Teoría y Fenomenología de Partículas, Astropartículas, Campos y Cuerdas - TEOFPACC

 18. Consolidación 2021 GRC GI-1626 - Cromatografía e Quimiometría - ChromChem

 19. Consolidación 2021 GRC GI-1716 - Proxectos e Planificación - PROePLA

 20. Consolidación 2021 GRC GI-1708 - Cirurxía, radioloxía e ecografía experimental veterinaria - CIRURXÍA EXPERIMENTAL