55 financiamentos

datos dispoñibles desde 2012

2012

 1. Consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas - Agrupacións estratéxicas..

 2. Consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas - GRC.

 3. Proepla.Consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas. Grupos de referencia competitiva.GRC

 4. CIQUS. Consolidacion e estruturacion de unidades de investigacion competitivas 2012. (Agrupacions Estratexicas)

  Agrupacions Estratexicas

 5. ECOTOX. Consolidacion e estruturacion de unidades de investigacion competitivas 2012. (Grupos de referencia competitivas) GRC

  Grupos de referencia competitivas

 6. GI-1645. Consolidacion e estruturacion de unidades de investigacion competitivas 2012.(GRC)

  GRC

 7. RODA. Consolidacion e estruturacion de unidades de investigacion competitivas 2012. (GRC)

  GRC

 8. LREC.Consollidacion e estructuracion de unidades de investigacion competitivas. (GRC)

  GRC

 9. Territorio, Biodiversidade.Consollidacion e estructuracion de unidades de investigacion competitivas. (GRC)

  GRC

 10. Consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas - REDES.

 11. Consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas - REDES.

 12. Consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas - REDES.

 13. Consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas - RED TecAnDali.

 14. Consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas - REDES.

 15. Consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas - GPC.

 16. Consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas - GPC.

 17. Consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas - GPC.

 18. Consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas - GPC.

 19. Consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas - GPC.

 20. Consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas - REDES.