30 financiamentos

datos dispoñibles desde 2019

2019

 1. CONSOLIDACIÓN 2019 GPC GI-1773 INSTITUTO DE CERÁMICA DE GALICIA - ICG

 2. CONSOLIDACIÓN 2019 GRC GI-1377 GRUPO DE INVESTIGACIÓN CALDERÓN DE LA BARCA - GIC

 3. CONSOLIDACIÓN 2019 GRC GI-1561 Ecuacións diferenciais non lineares - EDNL

 4. CONSOLIDACIÓN 2019 GRC GI-1581 QUIMICA MACROCÍCLICA Y ORGANOMETÁLICA - QUIMAOR

 5. CONSOLIDACIÓN 2019 GRC GI-1632 Ciencia dos Alimentos. Facultade de Farmacia - Bromatoloxía

 6. CONSOLIDACIÓN 2019 GRC GI-1648 SISTEMAS SILVOPASTORAIS - SILVOPAST

 7. CONSOLIDACIÓN 2019 GRC GI-1702 INVESTIGACIÓN EN SANIDADE ANIMAL: GALICIA - INVESAGA

 8. CONSOLIDACIÓN 2019 GRC GI-1809 Biodiversidade e Botánica Aplicada - BIOAPLIC

 9. CONSOLIDACIÓN 2019 GRC GI-1876 EMPRESA E ADMINISTRACIÓN - EA

 10. CONSOLIDACIÓN 2019 GRC GI-1908 ESTUDOS CLÁSICOS E MEDIEVAIS - CLASMED

 11. CONSOLIDACIÓN 2019 GRC GI-1924 Discurso e Identidade D&I

 12. CONSOLIDACIÓN 2019 GRC GI-1934 Territorio-Biodiversidade - Te-Bio

 13. CONSOLIDACIÓN 2019 GRC GI-2060 Análise Económica dos Mercados e Institucións - AEMI

 14. CONSOLIDACIÓN 2019 GRC GI-2119 Mecanismos Moleculares de enfermidade - MeMoEn

 15. CONSOLIDACIÓN 2019 GRC GI-2136 Grupo de Investigación en Matemáticas - GiMAT

 16. CONSOLIDACIÓN 2019 GPC GI-1170 Grupo de Estudios de Historia Empresarial e Sectorial. Pesca, Industria e Comercio - GESPIC

 17. CONSOLIDACIÓN 2019 GPC GI-1191 DIRECCIÓN ESTRATÉXICA, DIRECCIÓN DE PERSOAS E DIRECCIÓN COMERCIAL - 1influ2turi3perso

 18. CONSOLIDACIÓN 2019 GPC GI-1414 Avaliación e tratamento das adiccións, dos trastornos alimentarios, doestado de ánimo e psicoloxía da saúde - Tratapsicolóxico

 19. CONSOLIDACIÓN 2019 GPC GI-1456 COMPORTAMIENTO SOCIAL Y PSICOMETRÍA APLICADA - COSOYPA

 20. CONSOLIDACIÓN 2019 GPC GI-1458 Grupo de Investigación en Recursos Humanos y Rendimiento - GI-RHR