73 financiamentos

datos dispoñibles desde 2017

2017

 1. Consolidación e estruturación 2017 MODALIDADE D (EXCELENCIA)

  EXCELENCIA

 2. Consolidación e estruturación 2017 MODALIDADE D (EXCELENCIA)

  EXCELENCIA

 3. Consolidación e estruturación 2017 MODALIDADE D (EXCELENCIA)

  EXCELENCIA

 4. Consolidación e estruturación 2017 GRC GI-1563 Enxeñaría matemática (mat+i)

 5. Consolidación e estruturación 2017 GRC GI-1736 Medicina Xenómica (GMX)

  GMX

 6. Consolidación e estruturación 2017 GRC GI-1667 Razoamento, Discurso e Argumentación (RODA)

  RODA

 7. Consolidación e estruturación 2017 GRC GI-1914 Modelos de optimización, decisión, estatística e aplicacións (MODESTYA)

  MODESTYA

 8. Consolidación e estruturación 2017 GRC GI-1493 Grupo Experimental de Núcleos e Partículas (GENP)

  GENP

 9. Consolidación e estruturación 2017 GRC GI-2133 Grupo de Imaxe Molecular e Física Médica (MIMP)

  MIMP

 10. Consolidación e estruturación 2017 GRC GI-1534 Grupo de Estudios para a Prehistoria do NW Ibérico. Arqueoloxía, Antigüidade e Territorio (GEPN-AAT)

  GEPN-AAT

 11. Consolidación e estruturación 2017 GRC GI-1447 Pedagoxía Social e Educación Ambiental (SEPA-interea)

  SEPA-interea

 12. Consolidación e estruturación 2017 GRC GI-1222 Laboratorio de Referencia de Escherichia coli (LREC)

  LREC

 13. Consolidación e estruturación 2017 GRC GI-2109 Grupo Interdisciplinar en Tecnología Farmacéutica, Inmunobiología parasitaria y Parasitosis Hídricas (PARAQUASIL)

  PARAQUASIL

 14. Consolidación e estruturación 2017 GRC GI-1734 TOXICOLOXÍA FORENSE (FORTOX)

  FORTOX

 15. Consolidación e estruturación 2017 GRC GI-1786 Comunicación audiovisual: contidos, formatos e tecnoloxía. (GEA)

  GEA

 16. Consolidación e estruturación 2017 GRC GI-1905 Química teórica e computacional (QTEC)

  QTEC

 17. Consolidación e estruturación 2017 GRC GI-1708 Cirurxía, radioloxía e ecografía experimental veterinaria (Cirurxía Experimental)

  Cirurxía Experimental

 18. Consolidación e estruturación 2017 GRC GI-1613 Biotecnoloxía Ambienta (Biogroup)

  Biogroup

 19. Consolidación e estruturación 2017 GRC GI-1883 Grupo de análise e Modelización Económica (GAME)

  GAME

 20. Consolidación e estruturación 2017 GRC GI-1233 Grupo de investigacións biomédicas (GIB)

  GIB