48 financiamentos

datos dispoñibles desde 2023

2023

 1. CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN 2023 - Proxectos de Excelencia (liña emerxente) - Modificaciones epigenéticas artificiales mediante química supramolecular

 2. CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN 2023 - Proxectos de Excelencia (liña emerxente) - Química bioortogonal controlada por luz y ultrasonidos (QuimBioFotoSon).

 3. CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN 2023 - Proxectos de Excelencia (liña emerxente) - Antibióticos supramoleculares de nueva generación para combatir la resistencia a antimicrobianos.

 4. CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN 2023 - Proxectos de Excelencia (liña emerxente) - Xeración de Librerías de Novos Péptidos Dinámicos Para a Entrega de Ácidos Nucleicos con Potencial Terapéutico

 5. CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN 2023 - Proxectos de Excelencia (liña emerxente) - Patrimonio manuscrito e imaxinación xeográfica na EuropaAtlántica: textos, imaxes e territorio

 6. CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN 2023 - Proxectos de Excelencia (liña emerxente) - Nuevos métodos para las interacciones fundamentales a nivel cuántico.

 7. CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN 2023 - Proxectos de Excelencia (liña emerxente) - Fuentes de neutrones basadas en aceleradores láser-plasma de iones

 8. CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN 2023 - Proxectos de Excelencia (liña emerxente) - Estudio de la inestabilidad genómica promovida por retrotransposición en tumores humanos.

 9. CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN 2023 - Proxectos de Excelencia (liña emerxente) - Estudo do FENotipo de EOSinófilos na patoxénese e resposta ao tratamento de enfermidades eosinofílicasrespiratorias crónicas (Estudo FENEOS).

 10. CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN 2023 - Proxectos de Excelencia (liña emerxente) - Advancing high-energy nuclear physics in the LHC/HL-LHC era and beyond.

 11. CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN 2023 GRC GI-1377 - Calderón

 12. CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN 2023 GRC GI-1584 - Química bioinorgánica e supramolecular - SUPRABIOIN

 13. CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN 2023 GRC GI-2118 - Análise sensorial, avaliación nutricional e desenrolo de novos alimentos - ASVNDNA

 14. CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN 2023 GRC GI-2136 - Grupo de Investigación en Matemáticas - GIMAT

 15. CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN 2023 GRC GI-2194 - Control da Regulación Xénica en Enfermidades - GeneControl

 16. CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN 2023 GRC GI-1510 - Historia del Arte, de la Arquitectura y del Urbanismo - HAAYDU

 17. CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN 2023 GRC GI-1648 - Sistemas silvopastorais - SILVOPAST

 18. CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN 2023 GRC GI-1876 - Empresa e administración - GI-EA

 19. CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN 2023 GRC GI-1641 - Novos Medios (Tendencias, Cibermedios, Impresos) - Novos Medios

  Tendencias, Cibermedios, Impresos

 20. CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN 2023 GRC GI-1561 - Ecuacións diferenciais non lineales - EDNL