Geomorphology and landscape

  1. Alberti, A.P.
Libro:
The Environment in Galicia: A Book of Images: Galician Environment Through Images

ISBN: 9783031331138

Ano de publicación: 2023

Páxinas: 349-390

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1007/978-3-031-33114-5_19 GOOGLE SCHOLAR