O direito constitucional à educação na era tecnológicaum estudo sobre a inteligência artificial e a inteligência humana aumentada como garantia de acesso efetivo à educação

  1. Faleiro Silva, Letícia Mirelli
Dirixida por:
  1. José Julio Fernández Rodríguez Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Ano de defensa: 2024

Tribunal:
  1. Roberto Luis Blanco Valdés Presidente
  2. Rubén Miranda Gonçalves Secretario/a
  3. Vânia Siciliano Aieta Vogal

Tipo: Tese

Resumo

Esta tese centrarase nas bases constitucionais do Dereito á Educación nos ordenamentos xurídicos español e brasileiro. A continuación, realizarase un estudo sobre os modelos educativos e as transformacións introducidas na educación como consecuencia da era tecnolóxica. Neste sentido, a tese analizará a educación en formato dixital e abordará as particularidades inherentes a este novo modelo de educación. Así mesmo, a investigación afondará no uso da intelixencia arti icial na educación, demostrando as súas debilidades e fortalezas, bene icios e inconvenientes. Ademais, destacaranse os cambios necesarios no sistema educativo, para que as tecnoloxías se utilicen a favor do ser humano, mellorando especialmente as súas competencias no proceso de aprendizaxe.