Medrar entre librosorientacións para a mediación lectora nas aulas

  1. Carmen Ferreira Boo
  2. Rocío García Pedreira
  3. Marta Neira Rodríguez
Libro:
Outro lustro de libros en galego para a nenez e a mocidade (2015-2020)
  1. Carmen Ferreira Boo
  2. Rocío G. Pedreira
  3. Marta Neira Rodríguez

Editorial: Servicio de Publicaciones = Servizo de Publicacións ; Universidad de Santiago de Compostela

ISBN: 978-84-19679-27-7

Ano de publicación: 2023

Páxinas: 19-28

Tipo: Capítulo de libro