Os contornos virtuais como recurso para a formación continua do educador de museosa rede Iberoamericana de museos pedagóxicos interactivos

  1. Raquel Mariño Fernández
  2. Laura Rego Agraso
  3. Eva Mª. Barreira Cerqueiras
Book:
Local, national and transnational identities in textbooks and educational media: 10th International conference on textbooks and educational media
  1. Rodríguez Rodríguez, Jesús (dir.)
  2. Horsley, Mike (coord.)
  3. Knudsen, Susanne V. (coord.)

Publisher: IARTEM

ISBN: 978-84-8408-145-6

Year of publication: 2009

Pages: 158-165

Congress: IARTEM Conference on Learning and Educational Media (10. 2009. Santiago de Compostela)

Type: Conference paper