Análise e xestión das plataformas virtuais no novo contexto do espazo europeo de educación superior

  1. Raquel Mariño Fernández
  2. Laura Rego Agraso
  3. Eva Mª. Barreira Cerqueiras
Libro:
Local, national and transnational identities in textbooks and educational media: 10th International conference on textbooks and educational media
  1. Rodríguez Rodríguez, Jesús (dir.)
  2. Horsley, Mike (coord.)
  3. Knudsen, Susanne V. (coord.)

Editorial: IARTEM

ISBN: 978-84-8408-145-6

Ano de publicación: 2009

Páxinas: 166-173

Congreso: IARTEM Conference on Learning and Educational Media (10. 2009. Santiago de Compostela)

Tipo: Achega congreso