Sobre la profesionalización docente

  1. Vázquez Pérez, Susana
  2. Clavell, Mario
  3. Eirín Nemiña, Raúl
Libro:
Políticas educativas na dimensión europea: interrogantes e reflexións no umbral do terceiro milenio
  1. Vez Jeremías, José Manuel (coord.)
  2. Pérez Domínguez, Servando (coord.)
  3. Fernández Tilve, María Dolores (coord.)

Editorial: Servizo de Publicacións e Intercambio Científico ; Universidad de Santiago de Compostela

ISBN: 84-9750-025-3

Ano de publicación: 2002

Páxinas: 132-143

Tipo: Capítulo de libro