Percepción del futuro profesorado técnico de Formación Profesional sobre su formación pedagógica y didáctica

  1. Sarceda-Gorgoso, M. Carmen
  2. Rodicio-García, M. Luisa
  3. Caldeiro-Pedreira, Mari Carmen
  4. Mariño Fernández, Raquel
Book:
Trabalho digno, emprego sustentável e desenvolvimento humano: desafios da/para Formação

Publisher: Instituto do Emprego e Formação Profissional. Delegaçao Regional do Norte

ISBN: 9789896380755

Year of publication: 2019

Pages: 417-424

Type: Book chapter