As crises de mercado e os alfas dos fondos axustados ao índice de referencia nun contexto de mercados pequenos

 1. Fernando Lopes 1
 2. Paulo Leite 1
 3. Maria Carmo Correia 1
 4. Pablo Durán-Santomil 2
 1. 1 Polytechnic Institute of Cávado and Ave Portugal
 2. 2 Universidade de Santiago de Compostela
  info

  Universidade de Santiago de Compostela

  Santiago de Compostela, España

  ROR https://ror.org/030eybx10

Revista:
Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

ISSN: 1132-2799

Ano de publicación: 2023

Volume: 32

Número: 3

Páxinas: 69-85

Tipo: Artigo

DOI: 10.15304/RGE.32.3.9140 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openAcceso aberto editor

Outras publicacións en: Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

Resumo

Este traballo investiga o impacto da utilización de alfas axustados aos índices de referencia para avaliar o rendemento dos fondos de investimento de mercados pequenos, que invisten en renda variable nacional e europea. Para o período 2000-2020, os nosos resultados mostran que os índices de referencia dos fondos presentan alfas significativamente negativos, o que conduce a unha subestimación do rendemento dos fondos de investimento cando se empregan modelos estándar. Como resultado, os alfas axustados aos índices de referencia son significativamente superiores aos non axustados para ambas as categorías de fondos, aínda que as diferenzas son maiores para os fondos nacionais que para os europeos. Tamén observamos que o impacto do procedemento de axuste do índice de referencia depende dos estados do mercado. O índice de referencia nacional (europeo) exhibe uns alfas considerablemente menores (maiores) durante períodos de crises que durante os períodos sen crises. Durante as crises de mercado, as diferenzas entre os alfas anteriores e posteriores ao axuste só son estatisticamente significativas no caso dos fondos nacionais, mentres que durante os períodos sen crises ambas as categorías de fondos mostran melloras significativas de rendibilidade. Os nosos resultados suxiren que o procedemento de axuste do índice de referencia ten un maior impacto cando os índices de referencia presentan unha maior concentración.

Referencias bibliográficas

 • Alves, C., & Mendes, V. (2007). Are mutual fund investors in jail? Applied Financial Economics, 17(16), 1-12. http://dx.doi.org/10.1080/09603100600970073
 • Angelidis, T., Giamouridis, D., & Tessaromatis, N. (2013). Revisiting mutual fund performance evaluation. Journal of Banking & Finance, 37(5), 1759-1776. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2013.01.006
 • Bauer, R., Otten, R., & Rad, A.T. (2006). New Zealand mutual funds: measuring performance and persistence in performance. Accounting and Finance, 46(3), 347-363. https://doi.org/10.1111/j.1467-629X.2006.00171.x
 • Carhart, M. (1997). On Persistence in Mutual Fund Performance. Journal of Finance, 52(1), 5782. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1997.tb03808.x
 • Chinthalapati, V., Mateus, C., & Todorovic, N. (2017). Alphas in disguise: A new approach to uncovering them. International Journal of Finance & Economics, 22(5), 234-243. https://doi.org/10.1002/ijfe.1581
 • Cremers, M., Petajisto, A., & Zitzewitz, E. (2013). Should benchmark indices have alpha? Revisiting performance evaluation). Critical Finance Review, 2(1), 1-48. http://dx.doi.org/10.1561/104.00000007
 • Cuthbertson, K., Nitzsche, D., & O'Sullivan, N. (2022). Mutual fund performance persistence: Factor models and portfolio size. International Review of Financial Analysis, 81, 102133. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2022.102133
 • European Fund and Asset Management Association (EFAMA). (2021). Asset Management Report 2020. Retrieved from https://www.efama.org/newsroom/news/efama-assetmanagement-report-2022, accessed 06 March 2023.
 • Fama, E., & French, K. (1993). Common risk factors in the returns on stocks and bonds. Journal of Financial Economics, 33(1), 3-56. https://doi.org/10.1016/0304-405X(93)90023-5
 • Fama, E., & French, K. (2015). A five-factor asset pricing model. Journal of Financial Economics, 116(1), 1-22. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2014.10.010 Fama, E., & French, K. (2018). Choosing factors. Journal of Financial Economics, 128(2), 234-252. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2018.02.012
 • Jensen, M. (1968). The Performance of Mutual Funds in the Period 1945-1964. Journal of Finance, 23(2), 389-416. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1968.tb00815.x
 • Leite, P., & Cortez, M.C. (2009). Conditioning information in mutual fund performance evaluation: Portuguese evidence. European Journal of Finance, 15(5-6), 585-605. https://doi.org/10.1080/13518470802697378
 • Leite, P., & Cortez, M.C. (2015). Performance of European Socially Responsible Funds during Market Crises: Evidence from France. International Review of Financial Analysis, 40, 132141. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2015.05.012
 • Leite, P., & Cortez, M. (2020). Investment and profitability factors in mutual fund performance evaluation: a conditional approach. Applied Economics Letters, 27(16), 1312-1315. https://doi.org/10.1080/13504851.2019.1678723
 • Mateus, I., Mateus, C., & Todorovic, N. (2016). UK equity mutual fund alphas make a comeback. International Review of Financial Analysis, 44, 98-110. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2016.01.004
 • Mateus, I., Mateus, C., & Todorovic, N. (2019a). Benchmark-adjusted performance of US equity mutual funds and the issue of prospectus benchmarks. Journal of Asset Management, 20, 1530. https://doi.org/10.1057/s41260-018-0101-z
 • Mateus, I. B., Mateus, C., & Todorovic, N. (2019b). Review of new trends in the literature on factor models and mutual fund performance. International Review of Financial Analysis, 63, 344-354. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2018.12.012
 • Neto, N., Lobão, J., & Vieira, E. (2017). Do Portuguese mutual funds display forecasting skills? A study on selectivity and market timing ability. Studies in Economics and Finance, 34(4), 597631. https://doi.org/10.1108/SEF-09-2015-0233
 • Pagan, A., & Sossounov, K. (2003). A simple framework for analysing bull and bear markets. Journal of Applied Econometrics, 18(1), 23-46. https://doi.org/10.1002/jae.664
 • Romacho, J., & Cortez, M.C. (2006). Timing and selectivity in Portuguese mutual fund performance. Research in International Business and Finance, 20(3), 348-368. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2005.05.005
 • Sharpe, W. (1966). Mutual Fund Performance. Journal of Business, 39, 119-138. http://dx.doi.org/10.1086/294846
 • Treynor, J. (1965). How to rate Management of Investments Funds. Harvard Business Review, 43(1), 63-75. ISSN: 0017-
 • Wang, W., Su, C., & Duxbury, D. (2022). The conditional impact of investor sentiment in global stock markets: A two-channel examination. Journal of Banking & Finance, 138(C), 106458. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2022.106458
 • Xu, Y., Liang, C., & Wang, J. (2023). Financial stress and returns predictability: Fresh evidence from China. Pacific-Basin Finance Journal, 78, 101980. https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2023.101980