Aproximación ao impacto socioeconómico das sociedades laborais e cooperativas en galicia

  1. Vázquez Taín, Miguel Ángel
Libro:
Informe da economía social en Galicia 2022
  1. Cancelo Márquez, María Tersea (coord.)
  2. Botana Agra, Manuel (coord.)

Editorial: CECOOP-Centro de Estudos Cooperativos da USC

ISBN: 9788409552054

Ano de publicación: 2023

Páxinas: 183-199

Tipo: Capítulo de libro