The Impact of the Pandemic on the Expansion of the Hotel Chains from MallorcaBefore and During COVID-19 (2019–2021)

  1. Janeska Calixto, Zorana
Dirixida por:
  1. Carles Mulet Forteza Director
  2. Onofre Martorell Cunill Director

Universidade de defensa: Universitat de les Illes Balears

Fecha de defensa: 28 de xuño de 2023

Tribunal:
  1. Anna María Gil Lafuente Presidente/a
  2. Patricia Horrach Rosselló Secretario/a
  3. Luis Otero González Vogal

Tipo: Tese

Teseo: 818401 DIALNET

Resumo

Aquest treball de recerca es va dur a terme durant la crisi sanitària mundial més important dels darrers temps, la pandèmia de la COVID-19. La investigació de la tesi doctoral compren el període comprès entre l'inici de la pandèmia a Àsia, el 2019, i la seva extensió durant l’any 2020, amb una referència de pronòstic també per l’any 2021. Un bloqueig mundial de països va marcar l'inici de la pandèmia. Aquesta situació va provocar greus pertorbacions econòmiques que van afectar negativament al turisme, sent aquest un dels sectors econòmics més afectats per la pandèmia. Aquest treball consta de tres parts integralment connectades: teòrica, metodològica i conclusions. A la primera, és a dir, la part teòrica d'aquest treball, l'autor fa una presentació detallada de la globalització i la internacionalització de la indústria turística mundial i, en particular, del turisme espanyol i de les cadenes hoteleres espanyoles de la costa mediterrània - les Illes Balears- analitzant les cadenes hoteleres Meliá Hotels International, Grup Iberostar, Barceló Hotels & Resorts així com Riu Hotels Group. L'autor enumera els acords de gestió més importants amb les cadenes hoteleres pel que fa al seu creixement i desenvolupament, així com els tipus d'estratègies opcionals que es poden dur a terme per augmentar l'avantatge competitiu i l'expansió del mercat turístic internacional de les grans cadenes hoteleres corporatives arrelades arreu del món. Basant-se en una anàlisi exhaustiva de la literatura científica, l'autor exposa exemples adequats de bones pràctiques mundials com a contribució personal al foment i prosperitat del negoci hoteler mundial. La teoria esmentada conté informació rellevant fins al 2019 (abans de la pandèmia de la COVID-19).Es tracte d’anàlisis, previsions, xifres, informació, fonts, situacions, etc. Aquesta dissertació doctoral en el seu enfocament metodològic donarà testimoni de les condicions concretes que es desenvoluparen en un període temporal molt concret. Un avantatge especialment significatiu de la dissertació és la investigació empírica. En particular, la utilització de l’instrument de l’entrevista, i més concretament de l’entrevista estructurada. Es va entrevistar els directors i gerents de les cadenes hoteleres incloses en aquesta investigació. La part final, o de conclusions, presenta una breu ressenya de la Tesi Doctoral en la què es mostra (es descriu) la cronologia de les fases de la investigació, així com les particularitats del moment en què es va realitzar aquesta investigació, és a dir, durant el moment més àlgid de la pandèmia, el 2020, en unes condicions molt atípiques. Entre altres coses, en aquest extracte també es destaca que aquesta tesi aporta una solució científica, o una resposta científica, a com les quatre cadenes hoteleres objecte d'aquesta investigació van afrontar la pandèmia provocada per la COVID-19 al període comprés entre els anys 2019/2020/2021 i com va afectar aquesta pandèmia a la seva expansió i internacionalització.