Preface

  1. Reis, J.L.
  2. Araujo, M.R.
  3. Peter, M.K.
  4. González, J.A.V.
  5. Reis, L.P.
  6. Bogdanovic, Z.
  7. dos Santos, J.P.M.
Colección de libros:
Smart Innovation, Systems and Technologies

ISSN: 2190-3026 2190-3018

ISBN: 9789819903320

Ano de publicación: 2024

Volume: 344

Páxinas: v-vi

Tipo: Editorial