Efecto de la pérdida de peso inducida por la cirugía bariátrica sobre la función tiroidea

  1. Cordido Carro, María
Dirixida por:
  1. Susana Sangiao Alvarellos Director

Universidade de defensa: Universidade da Coruña

Fecha de defensa: 22 de setembro de 2023

Tribunal:
  1. Rosa María Señaris Rodríguez Presidenta
  2. Miguel Pérez Fontán Secretario/a
  3. María Jesús Vázquez Villar Vogal

Tipo: Tese

Teseo: 820578 DIALNET lock_openRUC editor

Resumo

A epidemia da obesidade continúa aumentando. A enfermidade endócrina máis prevalente na obesidade é o hipotiroidismo primario subclínico. Suxírese realizar probas a todos os pacientes con obesidade para detectar a presenza dunha función tiroidea alterada. Non está claro se a deterioración da función tiroidea é a causa ou a consecuencia do aumento da adiposidade. Tampouco hai datos claros sobre a mellor maneira de dosificar levotiroxina (LT4) en pacientes con hipotiroidismo e obesidade, e o efecto da cirurxía bariátrica. Todos estes puntos estudáronse na presente tese de doutoramento. Tras a súa finalización concluímos que, en pacientes con obesidade mórbida, a hormona estimulante da tiroides (TSH) aumenta moderadamente e a obesidade mórbida presenta unha resistencia central leve ás hormonas tiroideas, estas alteracións son reversibles coa perda de peso. Os resultados desta tese suxiren firmemente que a dosaxe de LT4 en pacientes hipotiroideos obesos pódese adaptar individualmente con maior precisión se se basea no peso corporal ideal.