Los encargos a medios propiosAnálisis del caso del servicio de limpieza de la Universidad de Santiago de Compostela

  1. Ferreira Fernández, Antonio Javier
Revista:
REGAP: Revista galega de administración pública

ISSN: 1132-8371 2659-5338

Ano de publicación: 2023

Número: 65

Páxinas: 5-48

Tipo: Artigo

DOI: 10.36402/REGAP.V1I65.5007 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openDialnet editor

Outras publicacións en: REGAP: Revista galega de administración pública

Resumo

Partindo dun caso real, o encargo á Fundación USC M.P. da xestión do servizo de limpeza da Universidade, preténdense analizar as cuestións problemáticas que presentan os encargos a medios propios e expor as solucións adoptadas, así como as dúbidas que estas solucións suscitaron e suscitan. Trátase de aproximar o lector a unha cuestión complexa, chea de incertezas e dúbidas e que se atopa sub iudice. Ao ser un caso aberto, pode servir de pauta a outros operadores xurídicos na medida en que nos atopamos ante unha problemática viva, controvertida e de plena actualidade nun contexto onde a eficiencia debe ser un dos principios basilares da xestión dos recursos públicos.