The incredible path of myxobacteria towards aggregative multicellularity

  1. Sánchez, S.
  2. Villa, T.G.
  3. Feijoo, L.
  4. Rama, J.L.R.
  5. Sánchez-Pérez, A.
  6. Miguel, T.
  7. Sieiro, C.
Libro:
Developmental Biology in Prokaryotes and Lower Eukaryotes

ISBN: 9783030775940

Ano de publicación: 2021

Páxinas: 159-187

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1007/978-3-030-77595-7_6 GOOGLE SCHOLAR