Commercial discourse

  1. Ferrero, C.L.
  2. Arias, C.G.
Libro:
The Routledge Handbook of Hispanic Applied Linguistics

ISBN: 9780415813785

Ano de publicación: 2014

Páxinas: 512-530

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.4324/9781315882727-41 GOOGLE SCHOLAR