Commercial Discourse

  1. Lopez Ferrero, Carmen
  2. Gonzalez Arias, Cristian
Colección de libros:
ROUTLEDGE HANDBOOK OF HISPANIC APPLIED LINGUISTICS
  1. Lacorte, M (coord.)

ISBN: 978-1-315-88272-7 978-0-415-81378-5

Ano de publicación: 2015

Páxinas: 512-530

Tipo: Capítulo de libro