Commercial discourse

  1. López Ferrero, Carmen
  2. González Arias, Cristian Augusto
Libro:
The Routledge handbook of Hispanic applied linguistics
  1. Lacorte, Manel (coord.)

Editorial: Routledge Reino Unido

ISBN: 978-0-415-81378-5

Ano de publicación: 2015

Páxinas: 512-530

Tipo: Capítulo de libro