ANALYTICAL DESIGN OF COMPUTER GENERATED HOLOGRAMS FOR NONPLANAR FOCAL CURVES RECONSTRUCTION

  1. JAROSZEWICZ, Z
  2. KOLODZIEJCZYK, A
  3. MOURIZ, D
Colección de libros:
NONCONVENTIONAL OPTICAL IMAGING ELEMENTS
  1. Nowak, J (coord.)
  2. Zajac, M (coord.)

ISBN: 0-8194-1464-6

Ano de publicación: 1994

Volume: 2169

Páxinas: 45-54

Congreso: International Colloquium on Nonconventional Optical Imaging Elements (NOIE 93)

Tipo: Achega congreso

DOI: 10.1117/12.190233 GOOGLE SCHOLAR