IMAGING IN EMERGENCY RADIOLOGY: CLINICAL AND FORENSIC ASPECTS

  1. Rodriguez-Calvo, M. S.
  2. Baleato, S.
  3. Munoz, J. I.
  4. Concheiro, L.
Colección de libros:
ACTA MEDICINAE LEGALIS ET SOCIALIS
  1. Vieira, DN (coord.)
  2. Busuttil, A (coord.)
  3. Cusack, D (coord.)
  4. Beth, P (coord.)

ISBN: 978-989-26-0173-1 978-989-26-0049-9

Ano de publicación: 2010

Páxinas: 247-251

Tipo: Capítulo de libro