Science and technology for the conservation of cultural heritage: A European view

  1. Lazzari, M.
  2. Cano, E.
  3. Rogerio-Candelera, M. A.
Libro:
SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR THE CONSERVATION OF CULTURAL HERITAGE
  1. RogerioCandelera, MA (coord.)
  2. Lazzari, M (coord.)
  3. Cano, E (coord.)

ISBN: 978-0-203-50801-5 978-1-138-00009-4

Ano de publicación: 2013

Páxinas: 11-12

Congreso: International Congress on Science and Technology for the Conservation of Cultural Heritage

Tipo: Achega congreso