DNA polymorphisms in dental pulp: Effect of environmental factors.

  1. Garcia, AA
  2. Munoz, I
  3. Pestoni, C
  4. Lareu, MV
  5. RodriguezCalvo, MS
  6. Barros, F
  7. Carracedo, A
Colección de libros:
ADVANCES IN FORENSIC HAEMOGENETICS, 6
  1. Carracedo, A (coord.)
  2. Brinkmann, B (coord.)
  3. Bar, W (coord.)

ISBN: 3-540-60492-8

Ano de publicación: 1996

Volume: 6

Páxinas: 255-257

Congreso: 16th Congress of the International-Society-for-Forensic-Haemogenetics

Tipo: Achega congreso