La glosa en la poesía de cancionero

  1. Fernández Lariño, Adrián
Dirixida por:
  1. Juan Casas Rigall Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 02 de decembro de 2022

Tribunal:
  1. Rafael Beltran Llavador Presidente/a
  2. Esther Corral Díaz Secretaria
  3. Antonio Chas Aguión Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Lingua e Literatura Españolas, Teoría da Literatura e Lingüística Xeral

Tipo: Tese

Resumo

A tese de doutoramento quere ser un estudo riguroso sobre este subxénero poético desde o momento do seu nacemento na Idade Media ata os Séculos de Ouro. Para cada unha das épocas analízanse as diferentes modalidades en función do tipo de poema glosado e do bloque temático ao que se adscriben. Mentres que para o período medieval se abarca a totalidade do corpus, para os séculos XVI e XVII pártese dunha selección. Profundízase tamén na cuestión dos poetas que cultivaron a glosa ao longo dos anos e no feito de poder establecer unha evolución na súa práctica. A indagación nas súas orixes é outro dos puntos clave da tese. O estudo no ámbito da poesía de cancioneiro complementarase con unha panorámica no xénero dramático durante o século XVII.