Proposta da melhoria da qualidade das habitações a partir da definição de parâmetros de processos tecnológicos utilizados e do seu grau de sustentabilidadeestudo de caso das construções tradicionais e rurais da zona centro da República de Moçambique

  1. Mário Cachepa, Moisés
Dirixida por:
  1. María Elena Fernández Rodríguez Director
  2. Xoan Carlos Carreira Pérez Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 19 de decembro de 2022

Tribunal:
  1. M. Ignacio Guerra Romero Presidente/a
  2. Pablo Vila Lameiro Secretario
  3. Miguel Ángel Vigil Berrocal Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Enxeñaría Agroforestal

Tipo: Tese

Resumo

O seu obxectivo principal é afondar no coñecemento das construcións tradicionais e rurais na zona central da República de Mozambique desde a dobre perspectiva de definir os procesos tecnolóxicos e o grao de sustentabilidade co fin de mellorar a calidade das respectivas construcións. A investigación desenvolveuse en oito fases, desde a revisión bibliográfica da materia obxecto de estudo ata a elaboración de conclusións que incluén propostas concretas sobre a mellora de procesos tecnolóxicos e sobre o grao de sustentabilidade das construcións non convencionais en xeral e das construcións tradicionais e rurais na zona central da República de Mozambique en particular. Para o estudo elixironse catro cidades.