Actas do II Congreso Galego Audiovisual(16, 17 e 18 de decembro de 2004)

  1. López García, Xosé
  2. Quintas, Mamen
  3. Pego, Susana

Editorial: Academia Galega de Audiovisual

ISBN: 978-84-96530-24-9

Ano de publicación: 2007

Tipo: Libro