Unha década pouco aburrida

  1. Pedro Puy 1
  1. 1 Portavoz do Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Libro:
Os tempos son chegados: un balance da Galicia autonómica: 1981-2021
  1. Ramón Villares (coord.)

Editorial: Parlamento de Galicia

ISBN: 978-84-7836-127-4

Ano de publicación: 2022

Páxinas: 340-343

Tipo: Capítulo de libro