Shoreline and Coastal Terrain Mapping

  1. Pérez-Alberti, A.
  2. Pires, A.
  3. Chaminé, H.I.
Colección de libros:
Encyclopedia of Earth Sciences Series

ISSN: 1871-756X 1388-4360

Ano de publicación: 2019

Páxinas: 1558-1571

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1007/978-3-319-93806-6_403 GOOGLE SCHOLAR

Objetivos de desarrollo sostenible