First principles studies of the electronic structure and magnetism of cobalt oxides

  1. Pardo Castro, Víctor
Dirixida por:
  1. Daniel Baldomir Fernández Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Ano de defensa: 2006

Departamento:
  1. Departamento de Física Aplicada

Tipo: Tese