The Staging of Calderón's Theatre

  1. Santiago Fernández Mosquera
Libro:
A companion to Calderón de la Barca
  1. Roy Norton (coord.)
  2. Jonathan W. Thacker (coord.)

Editorial: Tamesis Book Limited

ISBN: 9781855663152

Ano de publicación: 2021

Páxinas: 250-283

Tipo: Capítulo de libro