Isothiocyanates, Epigenetics, and Cancer Prevention

  1. Novío, S.
  2. Núñez-Iglesias, M.J.
  3. Freire-Garabal, M.
Libro:
Epigenetics of Cancer Prevention

ISBN: 9780128124949

Ano de publicación: 2018

Páxinas: 149-168

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1016/B978-0-12-812494-9.00007-X GOOGLE SCHOLAR