O proceso de implantación da FP dual Galicia e Españaunha análise bibliográfica

  1. Laura Rego Agraso
  2. Eva María Berreira Cerqueiras
  3. Raquel Mariño Fernández
Libro:
Formación en alternancia: a Formación Profesional Dua
  1. Valcarce Fernández, Margarita (coord.)
  2. Coimbra, Joaquin Luís (coord.)
  3. Rial Sánchez, Antonio Florencio (coord.)
  4. Castro, José Manuel (coord.)

Editorial: Servizo de Publicacións e Intercambio Científico ; Universidad de Santiago de Compostela

ISBN: 978-84-17595-29-6

Ano de publicación: 2019

Páxinas: 13-40

Tipo: Capítulo de libro