Structural analysis of silicon carbide prepared from two types of carbon sources

  1. Aldbea, F.W.
  2. Alameen, S.A.
  3. Carlos Vázquez Vázquez
  4. Sharma, A.
  5. Kraini, M.
  6. Ahmed, A.A.
  7. Singh, P.K.
Actas:
Materials Today: Proceedings

ISSN: 2214-7853

Ano de publicación: 2020

Volume: 49

Páxinas: 3711-3716

Tipo: Achega congreso

DOI: 10.1016/J.MATPR.2021.10.119 GOOGLE SCHOLAR