A " desdramatización " dramática da morte" A pequena compaña ", de Carlos Labraña

  1. Rocío G-Pedreira
Libro:
A morte e as súas representacións na lix ibérica e iberoamericana
  1. Marta Neira Rodríguez (coord.)
  2. Blanca-Ana Roig Rechou (coord.)
  3. Isabel Soto López (coord.)

Editorial: Edicións Xerais de Galicia

ISBN: 9788491219859

Ano de publicación: 2021

Páxinas: 391-401

Tipo: Capítulo de libro