Sobre os efectos da preterición de descendentes no dereito sucesorio galegoComentario á resolución da Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 28 de setembro de 2020

 1. Marta Carballo Fidalgo 1
 1. 1 Universidade de Santiago de Compostela
  info

  Universidade de Santiago de Compostela

  Santiago de Compostela, España

  ROR https://ror.org/030eybx10

Revista:
Dereito: Revista xuridica da Universidade de Santiago de Compostela

ISSN: 1132-9947

Ano de publicación: 2021

Volume: 30

Número: 1

Páxinas: 126-135

Tipo: Artigo

DOI: 10.15304/DEREITO.30.1.7278 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openAcceso aberto editor

Outras publicacións en: Dereito: Revista xuridica da Universidade de Santiago de Compostela

Resumo

No presente traballo analízase a Resolución da Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, onde se establecen criterios cuestionables en torno aos requisitos que debe cumprir unha escritura de aceptación e adxudicación de dúas herdanzas, cando a filla común dos causantes foi preterida no testamento do esposo primeiramente morto.

Referencias bibliográficas

 • M. DE LA CÁMARA ÁLVAREZ, “El legado de cosa ganancial”, Anuario de Derecho Civil, 1952, pp. 467 a 551.
 • M. CARBALLO FIDALGO, “La legítima en la Ley de 14 de junio de 2006, de Derecho civil de Galicia”, en VV.AA. (Mª. P. GARCÍA RUBIO, coord.), Estudios jurídicos en memoria del profesor José Manuel Lete del Río, Cizur Menor, Aranzadi, 2009, pp. 128-152.
 • I. ESPÍN ALBA, “La familia en la Ley de Derecho civil de Galicia”, en VV.AA. (M. YZQUIERDO TOLSADA y M. CUENA CASAS (dirs.), Tratado de Derecho de familia, vol. VII, La familia en los distintos derechos forales, Cizur-Menor, Thomson-Aranzadi, 2019, pp. 1171 a 1255
 • J. L. ESPINOSA DE SOTO, “Da preterición e o desherdamento”, en VV.AA. (J. M. CORA GUERREIRO, F. M. ORDÓÑEZ ARMÁN y V. PEÓN RAMA, coords.), Dereito de sucesións e réxime económico familiar de Galicia. Comentarios aos Títulos IX e X e Disposición Adicional Terceira da Lei 2/2006, de 14 de xuño e á Lei 10/2007, de 28 de xuño, vol. I, Consejo General del Notariado, Madrid, 2007, pp. 787 a 806.
 • J. L. ESPINOSA DE SOTO, “De las disposiciones testamentarias especiales” en VV.AA. (A. L. REBOLLEDO VARELA, coord.), Comentarios a la Ley de Derecho civil de Galicia. Ley 2/2006, de 14 de junio, Cizur-Menor, Thomson-Aranzadi, 2008, pp. 870 a 903.
 • Mª. P. GARCÍA RUBIO, A. NIETO ALONSO, M. HERRERO OVIEDO, “Las legítimas en la Ley 2/2006, de Derecho civil de Galicia”, en VV.AA. (T. TORRES GARCÍA, coord.), Tratado de legítimas, Atelier, Barcelona, 2012, pp. 203 a 290.
 • I. GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, El testamento viciado por preterición no intencional en el Código civil y en los derechos civiles forales, Comares, Granada, 2003, pp. 179 a 183.
 • M. MADRIÑÁN VÁZQUEZ, “La preterición en el Derecho civil de Galicia”, Dereito. Revista Xurídica da Universidade de Santiago de Compostela, vol. 16, nº 1, 2007, pp. 285 a 294.
 • F. RAGEL SÁNCHEZ, “Artículo 814”, en VV.AA. (R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, coord.), Comentarios al Código civil, Valencia, Tirant lo Blanch, 2013, pp. 5933 a 5948.
 • A. L. REBOLLEDO VARELA, “De la legítima de los descendientes”, en VV.AA. (A. L. REBOLLEDO VARELA, coord.), Comentarios a la Ley de Derecho civil de Galicia. Ley 2/2006, de 14 de junio, Cizur-Menor, Thomson-Aranzadi, 2008, pp. 1034 a 1099.
 • M. RIVERA FERNÁNDEZ, “Artículo 814 del Código civil”, en VV.AA. (A. CAÑIZARES LASO y otros, dirs.), Código civil comentado, t. II, Cizur Menor, Civitas, 2011, pp. 836 a 849.
 • M. E. ROVIRA SUEIRO, “De la preterición y el desheredamiento”, en VV.AA. (A. L. REBOLLEDO VARELA, coord.), Comentarios a la Ley de Derecho civil de Galicia. Ley 2/2006, de 14 de junio, Cizur-Menor, Thomson-Aranzadi, 2008, pp. 1119 a 1158.