A materialidade do libro na creación de espazos figurados en EL gran hotel Wes Anderson, de Nuria Díaz

 1. Rocío G-Pedreira 1
 1. 1 Universidade do Minho
  info

  Universidade do Minho

  Braga, Portugal

  ROR https://ror.org/037wpkx04

Revista:
Boletín galego de literatura

ISSN: 0214-9117

Ano de publicación: 2021

Número: 58

Páxinas: 29-42

Tipo: Artigo

DOI: 10.15304/BGL.58.7683 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openAcceso aberto editor

Outras publicacións en: Boletín galego de literatura

Resumo

El gran hotel Wes Anderson (2018) é un libro-informativo da autoría da ilustradora galega Nuria Díaz que experimenta coa materialidade a partir da creación de espazos figurados que xogan co rol do lector como hóspede dun hotel, cuxas estancias pode ir recorrendo páxina a páxina. A través delas coñecerá a vida e obra do cineasta Wes Anderson, así como os trazos máis característicos do seu labor profesional, mediante informacións explicadas con claridade e moi coidadas a nivel estético, dándolle especial protagonismo ao compoñente visual. O obxectivo deste traballo é analizar a maneira na que toma forma a proposta a través da análise textual e compositiva do libro, prestándolle especial atención á súa natureza en canto libro-obxecto e á función dos paratextos, para rematar reflexionando sobre como a súa forma e contido o achegan ou distancian do público infantil, xuvenil ou adulto.

Referencias bibliográficas

 • Carter, B. (2001) Libros de información: del placer de saber al placer de leer. Banco del Libro de Caracas.
 • Díaz, N. (2019). El Gran Hotel Wes Anderson. Lunwerg.
 • Equipo GLIFO (s.d.). Dicionario de Termos Literarios (DiTerLi). Santiago de Compostela: Xunta de Galicia e Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades. http://bernal.cirp.gal/ords/f?p=106:50
 • Garralón, A. (2013). Leer y Saber, los libros informativos para niños. Tarambana.
 • Lugo Rodríguez, N. (13-14 de maio de 2010). Fanart y fanfiction, una estrategia de aprendizaje para los nativos digitales y sus profesores [Comunicación]. Congreso Euro-Iberoamericano de Alfabetización Mediática y Culturas Digitales, Sevilla. https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/56148
 • Mangarelli, M. (2020). Biografías para niños: Estrategias narrativas y pictóricas. Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil, 296, 34-45.
 • Mociño González, I. (2019). Libro-Obxecto e Xénero: Estudos ao redor do libro infantil como artefacto. Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo. http://www.investigo.biblioteca.uvigo.es/xmlui/handle/11093/1631
 • Ramos, A. M. (2017). Aproximações ao livro-objeto: das potencialidades criativas às propostas de leitura. Tropelias & Companhia.
 • Ramos, A-M. y Navas, D. (2015). Narrativas juvenis: o fenómeno crossover nas literaturas portuguesa e brasileira. Elos. Revista de Literatura Infantil e Xuvenil, 2, 233-256. http://dx.doi.org/10.15304/elos.2.2745
 • Rosenblatt, L. (2002) La literatura como exploración. Fondo de Cultura Económica de México.
 • Sampériz, M., Tabernero, R., Colón, M. J., e Manrique, N. (2021). El libro de no ficción para prelectores. Análisis de las claves de construcción del discurso. Cuadernos Del Centro De Estudios De Diseño Y Comunicación, 124, 73-90. https://doi.org/10.18682/cdc.vi124.4418
 • Shavit, Z. (1986). Poetics of Children's Literature. The University of Georgia Press.
 • Silva, S. R. da (2020). Clássicos da Literatura infantojuvenil em forma(to) de livro-objeto. UMinho Editora.
 • Silva, S. R. da (2020). Livros que são casas ou quando ler também é brincar. En C. Sousa Pereira (Org.), Literatura infantojuvenil: Livro-Objeto e patrimóni(os) (pp. 181-195). Tropelias&Companhia.
 • Sousa Pereira, C. (2020). Literatura infantojuvenil: Livro-Objeto e patrimóni(os). Tropelias & Companhia.
 • Tabernero Sala, R. (2017). O leitor no espaço do livro infantil. Para uma poética da leitura a partir da materialidade. En A. M. Ramos (Org.), Aproximações ao livro-objeto: Das potencialidades creativas às propostas de leitura (pp. 181-199). Tropelias&Companhia.
 • Tabernero Sala, R. (2019). El objeto libro en el universo infantil: la materialidad en la construcción del discurso. Prensas de la Universidad de Zaragoza.