A incidencia de reescrituras fílmicas na relación de nomeados e premiados dos principais galardóns internacionais a longametraxes animadas

  1. G-Pedreira, Rocío 1
  1. 1 CIEC, Instituto de Educação- Universidade do Minho/ Instituto de Ciencias da Educación- Universidade de Santiago de Compostela
Revista:
Boletín galego de literatura

ISSN: 0214-9117

Ano de publicación: 2020

Título do exemplar: 1º semestre

Número: 56

Páxinas: 23-40

Tipo: Artigo

DOI: 10.15304/BGL.56.6776 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openAcceso aberto editor

Outras publicacións en: Boletín galego de literatura

Resumo

O presente artigo pretende dar conta da presenza de reescrituras fílmicas de obras literarias realizadas mediante técnicas de animación cuxa calidade as fixo merecedoras de ser nomeadas e/ou premiadas con algúns dos galardóns cinematográficos a nivel mundial máis importantes que contan cunha categoría específica para estas producións, en concreto os Óscar, Annie, Globos de Ouro e BAFTA. Ademais, tamén se analizará brevemente a influencia que ten a creación do hipertexto fílmico para a difusión do correspondente hipotexto.

Referencias bibliográficas

  • Deuchert, E., Adjamah, K. e Pauly K. (2005): For Oscar glory or Oscar money?. Journal of Cultural Economics, 29, 159-176. https://doi.org/10.1007/s10824-005-3338-6
  • Equipo GLIFO (s.f.). Dicionario de Termos Literarios (DiTerLi). Santiago de Compostela: Xunta de Galicia e Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades. http://bernal.cirp.gal/ords/f?p=106:50::::::.
  • Genette, G. (1987). Seuils. Paris: Editions du Seuil.
  • Pilling, J. (2013). “La animación se hace mayor”. En Cueto, R. (ed.), Animatopia. Los nuevos caminos del cine de animación (pp. 59-86). San Sebastián: Donostia Zinemaldia.
  • Poveda Criado, M. A. (2015). Fuentes de financiación de la industria audiovisual española. Opción, 31 (2), 877-886. https://www.redalyc.org/exportarcita.oa?id=31045568048.
  • Sánchez Noriega, J. L. (2000). De la literatura al cine. Teoría y análisis de la adaptación. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica.
  • Tarrío Varela, A. (2013). Os premios literarios. En Roig Rechou, B.A., Soto López, I. e Neira Rodríguez, M. (coord.), Premios literarios e da ilustración na LIX (pp. 15-34). Vigo: Edicións Xerais de Galicia.