Cyclization and Self-Assembly of Cyclic Peptides

  1. Méndez-Ardoy, A.
  2. Insua, I.
  3. Granja, J.R.
  4. Montenegro, J.
Colección de libros:
Methods in Molecular Biology

ISSN: 1940-6029 1064-3745

Ano de publicación: 2022

Volume: 2371

Páxinas: 449-466

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1007/978-1-0716-1689-5_24 GOOGLE SCHOLAR