Estudo sobre senfogarismo feminino e violencia de xénero en Galicia

  1. Eva Aguayo Lorenzo
  2. Leandro Benito Torres
  3. Maite Cancelo Márquez
  4. Rosario Díaz-Vázquez
  5. Pilar Expósito Díaz
  6. M. del Pilar Freire Esparís
  7. Emilia Vázquez-Rozas coord.

Editorial: Junta de Galicia = Xunta de Galicia

ISBN: 978-84-09-20400-7

Ano de publicación: 2020

Tipo: Libro