Aproximación ao STEAMcaracterísticas, potencialidades e oportunidades

  1. Almude
  2. Silvia López Gómez
Revista:
Revista galega de educación

ISSN: 1132-8932

Ano de publicación: 2021

Título do exemplar: Crear para aprender: STEAM

Número: 80

Páxinas: 12-14

Tipo: Artigo

Outras publicacións en: Revista galega de educación

Resumo

No artigo realízase unha aproximación ao enfoque educativo STEAM, ás súas características definitorias e á relevancia da súa incorporación nas distintas etapas educativas. Destácase pois o carácter integrador e interdisciplinar do enfoque, que comprende e combina a ciencia, a arte, a tecnoloxía e as humanidades.