A cultura deportiva e a Universidade de Santiago

  1. Andrés Domínguez Almansa
  2. Augusto Pérez Alberti
Libro:
Gallaecia Fulget: (1495-1995) : cinco séculos de historia universitaria

Editorial: Universidad de Santiago de Compostela

ISBN: 84-8121-304-7

Ano de publicación: 1995

Páxinas: 534-540

Tipo: Capítulo de libro