Didáctica da expresión musical, plástica e corporal

  1. María Jesús Agra Pardiñas
  2. Carol Jean Guillanders
  3. Raúl Eirín Nemiña
  4. José María Mesías Lema
Libro:
A investigación educativa en Galicia: (2002-2014)
  1. Santos Rego, Miguel Anxo (coord.)

Editorial: Galaxia

ISBN: 978-84-9865-697-8

Ano de publicación: 2016

Páxinas: 457-498

Tipo: Capítulo de libro